Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-312

Nhà sản xuất:
  • Hãng sản xuất: Mitutoyo
  • Phạm vi đo: 0-150mm
  • Độ chia: 0,02mm