Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-155

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0-1000mm
  • Độ chia: 0.07mm
  • Độ chính xác: ±0.07mm