Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-153

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: 0 – 600mm / 0 – 24″ (0.02mm)
  • Độ chia: 0.02mm/0.001”
  • Độ chính xác: ±0.05mm