Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-151

Nhà sản xuất:
  • Dải đo : 0(20) – 450mm/ 0(0.8) – 18″
  • Độ phân giải : 0.02mm/ 0.001″
  • Độ chính xác : ±0.05mm