Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-132

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 0 (20) – 1000mm
  • Độ phân giải: 0,05mm
  • Độ chính xác: ± 0,15mm