Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-104

Nhà sản xuất:
  • Dải đo : 0(20) – 600mm
  • Độ phân giải : 0.05mm
  • Độ chính xác : ±0.1mm