Thước cặp điện tử Mitutoyo 573-608

Nhà sản xuất:
  • Dải đo: 0-300mm/0-12″
  • Độ phân giải: 0.01mm/0.0005″
  • Độ chính xác: ±0.02mm