Thiết bị phân tích Clo dư Yokogawa FC400G (kiểu không dùng thuốc thử)

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Phương pháp phân cực sử dụng một điện cực bằng vàng quay được.
Rất thích hợp cho việc đo lượng clo tự do tồn dư nếu có trong các hệ thống cấp

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT

Danh mục: