Thiết bị đo bụi PCE-PQC 13EU Incl. Giấy chứng nhận hiệu chuẩn

Nhà sản xuất:

– Bộ nhớ trong
– Kích thước hạt lên đến 25 μm
– Màn hình màu
– Tiện dụng
– 3 kênh đo