Thiết bị đo bụi PCE-MPC 30

Nhà sản xuất:
– Máy đếm hạt, HCHO, đo nhiệt độ
– Ghi lại giá trị đo được cho các phân tích sau này
– Màn hình LC 2,8 “lớn, 320 x 240 pixel
– Nồng độ khối lượng PM 2,5 và PM 10
– Pin để sử dụng di động