Thiết bị đầu cuối giám sát tiếng ồn Nor1545 Nauy

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Xem và quản lý dữ liệu tiếng ồn của bạn trực tuyến bằng NorCloud
  • Nghe các sự kiện được ghi lại.
  • Báo cáo tự động
  • Hỗ trợ La bàn tiếng ồn Norsonic định vị nguồn tiếng ồn.
  • Hỗ trợ dữ liệu thời tiết
  • Hỗ trợ cho camera IP

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT

Danh mục: