Súng bắn nhiệt độ Smartsensor AR330+ (-32℃~330℃)

Nhà sản xuất:

Hãng sản xuất: Smart Sensor

Model:  AR330 Plus

Dải đo: -32℃~330℃

Độ chính xác : ±2% hoặc 2℃

Tỷ lệ khoảng cách :12:1