Hướng dẫn sử dụng TREX-8 để theo dõi nhiệt độ vắc-xin

Làm giảm thời gian đáp ứng nhiệt độ với bộ giảm chấn nhiệt, một sự thay thế sạch và thích nghi với bộ đệm Glycol truyền thống. Theo hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, LogTag đã tạo ra bộ giảm chấn đầu dò để giúp mô phỏng nhiệt độ của vắc-xin được lưu trữ trong tủ lạnh. Việc đệm các số đọc nhiệt độ giúp tránh thu thập các xung nhiệt độ thoáng qua gây ra bởi việc mở và đóng cửa và sự dao động của quạt bên trong các tủ lạnh được sử dụng để kiểm soát nhiệt độ. Bộ giảm chấn, khi được sử dụng cùng với các quy trình vận hành tiêu chuẩn được nêu trong tài liệu hướng dẫn CDC sẽ giúp các thói quen lưu trữ vắc-xin giảm thiểu báo động và ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Tính năng TREX-8

TREX-8, được sử dụng cùng với cảm biến nhiệt độ phù hợp với các ứng dụng yêu cầu chất lượng cao, đo lường không khí, chất lỏng, không gian chật hẹp hoặc nhiệt độ bề mặt trong phạm vi từ -40 đến + 99 ° C.

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ LogTag TREX-8 cung cấp cấu hình và tốc độ tải xuống nhanh hơn so với các bộ tương đương USB trực tiếp cùng với cấu hình ‘hồ sơ lô’ do người dùng xác định có kết hợp các khoảng ghi và ngưỡng báo động.