Máy thử điện áp Kyoritsu 1700

Nhà sản xuất:

• Kiểm tra tự chẩn đoán 
• Kiểm tra điện áp AC và DC lên đến 690V với đèn LED 
• Chỉ báo phân cực 
• Kiểm tra pha đơn cực 
• Pha kiểm tra luân chuyển 

.
.
.
.