Máy đo laser cân bằng 2 tia FL40-pocket II

Nhà sản xuất:
  • Hãng: GEO-Fennel
  • Model: FL 40-Pocket II
  • Độ chính xác: ± 3mm/10m.
  • Bán kính làm việc (không dùng bộ nhận tín hiệu laser FR55): 30m*.
  • Bán kính làm việc (dùng bộ nhận tín hiệu laser FR55): 50m.
  • Thời gian làm việc: 48 giờ.