Máy đo độ rung TES-3102

Nhà sản xuất:

• Đo gia tốc, Vận tốc và dịch chuyển 
• Đo lường RMS, EQ PEAK và EQ PP 
• Dải đo rung động rộng