Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 2000A

Nhà sản xuất:

Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 2000A bảo vệ chặt chẽ với các phép đo hiện tại AC / DC có thể lên 60A tại cảm biến kẹp lõi mở measured có thể dẫn đường kính khoảng phi 6 mm, 3400 với số hiển thị bargraph túi thuận tiện có kích thước, lưu trữ sốc mạnh Bao da. Độ phân giải tối thiểu AC / DC 0,1 A, chiều dài đầu 18 mm.

Bảo Hành 1 Năm