Đầu dò nhiệt độ Testo 115i

Nhà sản xuất: Bảo Hành 1 Năm