Camera chụp nhiệt Testo 880

Nhà sản xuất:

Máy ảnh nhiệt testo 880 đã ngừng sản xuất.
Nó đã được thay thế bằng loạt testo 875/881 của các hình ảnh nhiệt.

Hotline(Zalo): 0888990022 - 094 777888 4 Vận chuyển toàn quốc. Bảo Hành 1 Năm.