Bút vạn năng Kyoritsu 1030

1.005.000 986.860

Nhà sản xuất:

• Điện áp AC và DC lên đến 600V.

• Penlight chiếu sáng điểm đo.

• Đo điện trở lên đến 40MΩ.

• Màn hình LCD có đèn nền.

Bảo Hành 1 Năm
Bút vạn năng Kyoritsu 1030

1.005.000 986.860