Ampe kìm Testo 770-3: Đo AC/DC 600V

5.746.000

Nhà sản xuất: Bảo Hành 1 Năm
Ampe kìm Testo 770-3: Đo AC/DC 600V

5.746.000