Ampe kìm Testo 770-1: Đồng hồ kẹp AC/DC

Nhà sản xuất:
  • Cánh tay gọng đầy đủ có thể thu vào để linh hoạt tối đa
  • Tự động AC / DC
  • Màn hình hai dòng lớn

Gọi 094 777 888 4 để có giá rẻ hơn