Panme đo ren điện tử Mitutoyo 326-253-30

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 50 đến 75 mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: ± 4 μm