Panme đo ren điện tử Mitutoyo 326-252-30

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 25-50mm
  • Độ phân giải: 0,001mm
  • Độ chính xác: +/- .004mm