Panme đo ren điện tử Mitutoyo 324-251-30

Nhà sản xuất:
  • Dải đo : 0-25mm
  • Độ chia: 0.001mm
  • Độ chính xác: ±0.004mm