Panme đo tấm điện tử Mitutoyo 389-351-30

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0-1”/25mm
  • Độ chia: 0.001mm
  • Độ chính xác: ±0.0002”