Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-185-30

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: 0-25mm/0-1”
  • Độ hiển thị:0.001mm/0.00005”
  • Độ chính xác: ±1μm