Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-180-30

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0 – 1″
  • Độ chia: 0.00005″
  • Độ chính xác: ±0.00005”