Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-145-30

Nhà sản xuất:
  • Trọng lượng: 265g
  • Độ phân giải: 0.001mm
  • Dải đo: 0-25mm