Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-342-30

Nhà sản xuất:
  • Độ chia: 0.001mm
  • Phạm vi đo: 50-75mm
  • Độ chính xác: ±0.0005″