Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-341-30

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: 25-50mm
  • Độ chính xác: ±0.0005″
  • Độ chia: 0.001mm