Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 102-301

Nhà sản xuất:
  • Trọng lượng: 1,5 kg
  • Độ phân giải: 0,01 mm              
  • Độ chính xác: ± 2 μm