Panme đo mép lon Mitutoyo 147-202

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi 0-13mm
  • Khoảng cách: 0,01 mm
  • Độ chính xác + /-0.003mm