Panme đo bước răng điện tử Mitutoyo 323-252-30

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 1-2 “/25.4-50.8mm
  • Độ chính xác: +/- .0002 “
  • Độ phân giải: .00005 “/. 001mm