Panme đo bước răng điện tử Mitutoyo 323-251-30

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 25-50mm
  • Độ phân giải: 0,001mm
  • Độ chính xác: +/- 4µm