Panme đo bước răng điện tử Mitutoyo 123-105

Nhà sản xuất:
  • Dải đo : 100-125mm
  • Độ phân giải : 0.01mm
  • Độ chính xác : +/- 7µm