Panme đo bước răng điện tử Mitutoyo 123-103

Nhà sản xuất:
  • Dải đo : 50-75mm
  • Độ phân giải : 0.01mm
  • Độ chính xác : +/- 6µm