Panme đo bước răng điện tử Mitutoyo 123-101

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: 25-50mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: ±4μm