Panme điện tử đo rãnh Mitutoyo 422-233-30

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 75 – 100mm
  • Độ chia: 0.001mm
  • Độ chính xác: ±4μm