Panme điện tử đo ống Mitutoyo 395-371-30

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0-1in-0-25.4mm
  • Độ chia: 0001 in
  • Trọng lượng : 270g