Panme điện tử đo ống Mitutoyo 395-271-30

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0-25mm
  • Độ chia: 0.001mm
  • Độ chính xác: ±0.002mm
  • Trọng lượng : 270g