Panme điện tử đo ống Mitutoyo 395-262-30

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 0-25mm
  • Độ phân giải: 0,001mm
  • Độ chính xác: +/- .003mm