Panme điện tử đo ống Mitutoyo 395-252-30

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo : 25~50mm
  • Độ chia : 0.001mm
  • Độ chính xác : ± 2µm