Panme điện tử đo ống Mitutoyo 115-302

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 0-25 mm
  • Độ phân giải: 0.01 mm
  • Độ chính xác: ±3 μm