Panme điện tử đo ống Mitutoyo 115-216

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo: 25-50mm
  • Độ phân giải: 0.01mm
  • Độ chính xác: ±3µm