Panme điện tử đo ống Mitutoyo 115-215

Nhà sản xuất:
  • Dải đo : 0-25mm

     

  • Độ phân giải : 0.01mm

     

  • Cấp chính xác : ± 3µm