Panme điện tử đo ống Mitutoyo 115-116

Nhà sản xuất:
  • Trọng lượng: 240 g
  • Độ phân giải: 0,01 mm
  • Khoảng đo: 25 mm – 50 mm