Panme điện tử đo ống Mitutoyo 103-914-50

Nhà sản xuất:
  • Dải đo : 350-375mm
  • Độ phân giải : 0.01mm
  • Độ chính xác : +/- 6µm