Panme điện tử đầu nhọn Mitutoyo 342-371-30

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo : 0~0.8″/ 0~20mm
  • Độ chia : 0.00005”/ 0.001mm
  • Độ chính xác : ±.00015″