Panme điện tử đo ống Mitutoyo 115-308

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: 0-25mm
  • Độ phân giải: 0,01mm
  • Độ chính xác: +/- .003mm